Hiša Meljski hrib
Enostanovanjski objekt
Meljski hrib, Maribor, Slovenija
2023

Idejni projekt enodružinske hiše s poslovno dejavnostjo na Meljskem hribu.

Poseben izziv pri zasnovi objekta je predstavljal strm raščen teren, ki je narekoval oporne zidove in dovozno pot.

Na prvi pogled zahtevna lokacija je rezultirala v odlično izkoriščenem in kvalitetno zasnovanem objektu.

Vizualizacija enostanovanjske hiše, Arhitekturni biro LUX-A
Hiša Meljski hrib
Enostanovanjski objekt
Meljski hrib, Maribor, Slovenija
2023

Idejni projekt enodružinske hiše s poslovno dejavnostjo na Meljskem hribu.

Poseben izziv pri zasnovi objekta je predstavljal strm raščen teren, ki je narekoval oporne zidove in dovozno pot.

Na prvi pogled zahtevna lokacija je rezultirala v odlično izkoriščenem in kvalitetno zasnovanem objektu.