Priznanje na natečaju za Fakulteto za vede o zdravju Izola
Natečaj za Fakulteto za vede o zdravju Izola
Znižano priznanje
2023
BIRO 81000 d.o.o. Podgorica | LUX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor | Ivan Jovićević, M.Arch. | Dušan Đurović, M.Arch | Ana Stopar, mag.inž.arh.
Teodora Bjelić, M.Arch. | Dušan Vlahović, študent arh. | Vladimir Lutovac, mag.inž.arh.

V arhitekturnem biroju Lux-A smo se, v sodelovanju z birojem 81000 iz Podgorice, udeležili javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Fakulteta za vede o zdravlju (UP FVZ) v Izoli.

Predmet projektnega natečaja je bila umestitev in izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta UP FVZ, ureditev dostopov in prometnih površin ter zasnova zunanje ureditve.

Naša rešitev je na natečaju prejela znižano priznanje.

Vizualizacija Fakultete za vede o zdravju Izola, znižano priznanje, Arhitekturni biro LUX-A
Priznanje na natečaju za Fakulteto za vede o zdravju Izola
Natečaj za Fakulteto za vede o zdravju Izola
Znižano priznanje
2023
BIRO 81000 d.o.o. Podgorica | LUX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor | Ivan Jovićević, M.Arch. | Dušan Đurović, M.Arch | Ana Stopar, mag.inž.arh.
Teodora Bjelić, M.Arch. | Dušan Vlahović, študent arh. | Vladimir Lutovac, mag.inž.arh.

V arhitekturnem biroju Lux-A smo se, v sodelovanju z birojem 81000 iz Podgorice, udeležili javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Fakulteta za vede o zdravlju (UP FVZ) v Izoli.

Predmet projektnega natečaja je bila umestitev in izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta UP FVZ, ureditev dostopov in prometnih površin ter zasnova zunanje ureditve.

Naša rešitev je na natečaju prejela znižano priznanje.